Optik dükkanı açmak için tek yetkili kişi optisyendir. İki yıllık optisyenlik bölümünü bitirip diploma almaya hak kazanan kişiler optik mağazası açabilirler.


Müracaat öncesi mesul müdür gerekli kontrolleri yapıp tamamladıktan sonra ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurur.


Daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm evraklar tamamlanmış olarak İl sağlık Müdürlüğüne gönderilir.OPTİSYENLİK MÜESSESESİ AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

TM/DK/431.    AÇILIŞ DİLEKÇESİ
TMO/DL/01
Müessese sahibi tarafından yazılmış olmalıdır.
Dilekçede işyerinin adı ve adresi açık olarak belirtilmelidir.
Sahip veya sahiplerinin ismi belirtilmelidir.
Tarih, isim, imza, adres, telefon,posta kodu,fax ve e-mail yazılı olmalıdır.


2.    NÜFUS CÜZDANI SURETİ
Müessese sahibine ait T.C. Kimlik Numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi.


3.    TİCARET SİCİL GAZETESİ
Açılacak müessese şirket şeklinde faaliyet gösteriyor ise faaliyet gösterilecek adresin bulunduğu ortaklar kurulu kararı ve kuruluş Gazetesi.
İmza sürküleri.


4.    KROKİ veya PLÂN
Müessese olarak kullanılacak yere ait ve iç mekânıda gösterir şekilde olmalıdır.
1/100 ölçekli olmalıdır.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı.


5.    ALET ve MALZEME LİSTESİ
TMO/EK/01
Yönetmelikte belirtilen şekilde ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı.
Mesul müdür tarafından imzalı.


6.    YANGIN RAPORU
İtfaiye Müdürlüğü tarafından alınmış belgenin aslı.


7.    TABELA RESMİ
Tabela ve dış cepheyi gösterecek şekilde.


8.    MAHAL RAPORU
İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi kurum antetli kağıda biri hekim en az iki kişi tarafından yerinde incelenerek hazırlanmış olmalıdır.
Optisyenlik müessesi açılacak yerlerin, kullanım alanının asgari 25 m2 olması ve bu alanın en az 4 m2'si atölye olarak kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi,
Atölyenin ön kısımla bağlantısının olması, ancak dış mekana açılan kapısının bulunmaması,
Müessesenin bütün ortamlarının hijyene uygunluğunun sağlanması, ısınma sisteminin, havalandırmasının ve ışıklandırmasının yeterli olması,
Müessesinin içerisinde akar su tertibatının bulunması,
Personel çalışma belgesi, optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi ile optisyenlik diplomasının, gözlükçülük ruhsatnamesinin veya göz hastalıkları uzmanının uzmanlık belgesinin asıllarının, müesesede vatandaş tarafından görülebilecek bir yere asılması gerekir.
Müessese açılmayacak yerlerin şartlarına bakılır.
Optisyenlik müessesesinin tabelasında müessesenin unvanı, sahibinin ismiyer alır.
Tabelanın azami büyüklüğü 8 m2 olur.
Müessesenin birden fazla cephesi var ise, en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir.
Tabela da müessesenin unvanının tek renkli olması kaydıyla, en fazla iki renk kullanılabilir.
Tabela, ışıklandırılabilir veya dışından aydınlatılabilir.
Cadde, sokak, veya kaldırımlara sabit veya seyyar levha koyulamaz.
İmzalı ve mühürlü olmalıdır.


9.    VERGİ LEVHASI veya YOKLAMA FİŞİ
Aslı veya aslı gibidir örneği


10.    KİRA KONTRATI
Aslı veya aslı gibidir örneği


11.    İŞYERİ SAHİPLERİNİN DOKTORLUK MESLEĞİ İLE İLGİSİ BULUNMADIĞINI BELİRTEN BEYANLARI


12.    MESUL MÜDÜRDEN İSTENEN BELGELER
Dilekçe
3 adet resim
Diploma veya gözlülçülük ruhsatnamesinin örneği (Diplomanın Bakanlık tarafından tescili yapılmış olmalıdır.Gözlükçü ruhsatnamesine haiz olan biri tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin örneği olmalıdır. Göz Hastalığı uzmanı ise uzmanlık belgesinin onaylı sureti ve kayıtlı olduğu İl Tabip Odasından tabiplik mesleğini icra etmediğine dair alınan belgenin aslı)
İkamet ettiği adrese ait muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden son (6) ay içerisinde alınmış olmalı.
Nüfus cüzdan örneği
Sağlık raporu (Optisyenlik yapabileceği mutlaka belirtilmiş olup ve son (2) ay içerisinde alınmış olmalıdır
Mesul müdürlük sözleşmesi ( ıslak imzalı olmalı )


OPTİK DÜKKANI AÇMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELEROptisyenler, gözlük veya gözlük camlarının muayene ve kontrolü veya tamiri konusunda ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere takmak ve kişinin gözüne en uygun şekilde uygulamak için gerekli olan aletleri kullanabilirler.


Optisyenlik müessesinde bulundurulması zorunlu asgari araç gereçler:


● Fokometre
● Pupilametre
● Cam kesme taşları (otomatik veya manuel)
● Kanal açma makinesi (nylor, nilör)
● Çerçeve ısıtıcısı
● Küçük el aletleri , pense ve el takımı
● Kontakt lens satışı yapılıyor ise lenslerin muhafaza edileceği uygun bir dolap ve gerekli
diğer muhafaza gereçleri.