İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Düşünce Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilen ve optik sektörünü;

Kapsamı,
Tarihi,
Sahip olduğu pazar payını,
Sektör hakkında yapılan araştırmaları,
Optik sektörünün mesleki eğitimini,
Göz sağlığı

Başlıkları altında inceleyen ve “Gözlükçülüğün Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Gözlük Sektörü” adı ile kitaplaştırılan eser; optik sektörü konusunda araştırma yapanlardan, optik ve optometrik mesleği öğrencilerine kadar sektöre ilgi duyanların temel kaynak kitabı olma özelliği taşımakta.


Gözlüğün kullanım alanlarını detayları ile ele alan çalışma; emetropi, ametropi, miyopi, hipermetropi, astigmatizma, presbiyopi ve anizometri gibi göz durumlarını etkilerinin giderilmesi konularına da yer vermektedir.


Kitapta sadece gözlük kullanımı değil, renkli lensler, kromojen lensler gibi, kontak lenslerin çeşitleri ve kullanım alanları konusunda da açıklayıcı bilgiler bulmak mümkün.


Gözlük camının üretim safhasını açıklamadan önce camın tarihçesi ile anlatılması, tarihte kullanılan ilk gözlük çeşitlerine yer vermesi bu kaynak kitabın ne denli detaylı ve hassasiyet odaklı hazırlandığını göstermekte.


Bilimsel verilere dayanılarak hazırlanmış kitapta dikkat çeken bir başka konu ise nüfus, yaş ve ülke gibi parametrelerin yanında modanın da optik sektörüne etkisinin ele alınmış olması.


Gözlük kullanımı ile alakalı birde anket çalışma sonucu mevcut:


 ‘Yöntem’, ’Bulgular’, ‘Sonuç ve Tartışma’ başlıkları altında toplanan anket için;


Kullanılan metodun tarama metodu olarak kullanıldığı, araştırmaya İstanbul ilinde ikamet eden 3085 kişinin katıldığı belirtiliyor. Bir çok farklı dalda değerlendirmesi yapılan anketlerin optik sektörü açısından çıkan sonuçları şöyle:


Toplumun göz sağlığına verdiği önemin düşük olması ve optik sektörünün pazar payına etkisinin de düşük seviyede kaldığı gerçeği,
Gözlükçülerin/optisyenlerin meslek donanımlarını artırıp, gözlük kullanıcılarına profesyonel rehberlik hizmeti vermeleri gerektiği,
Optik müesseselerinin ölçümlemeye daha fazla önem vermesi gerektiği,
Toplumun, özellikle çocukların çok geniş kapsamlı göz muayenelerinden geçirilmeleri,


Çıkan anket sonuçları optik sektörüne ve kullanıcılarına yönelik bir projektör görevi görmekte.


Optik sektörü meslek eğitimi bölümünde ise: optisyen meslek eğitiminin durumu; optisyenlik programının detayı; optisyenlik programını öğrenme düzeyleri; optisyenin görevleri; progam için öğrenme, ölçme ve değerlendirme yöntemleri; optisyen programında öğrenilmesi önerilen dersler; optisyenlik laboratuvarının taşıması gereken minimum donanım, bulunması zorunlu olan aletler; mezunlar için özel ve kamuda istihdam olanakları ve kariyer gelişim ve planlaması konuları detayları ile açıklanmaktadır.


Son olarak göz sağlığının Dünya’da ve Türkiye’de ki durumu ve görme bozuklukları konusunda kapsamlı bir araştırma ile kitap son buluyor.


Gözlükçülüğün Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Gözlük Sektörü kitabını PDF formatında BURADAN indirebilirsiniz.